Extra ledenvergadering 12 mei 2021: statutenwijziging

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 20 april jl. stond de wijziging van onze statuten op de agenda. Echter, deze statuten schrijven voor dat voor het wijzigen van de statuten, 2/3 van de leden aanwezig dienen te zijn bij stemming tijdens deze vergadering en dat was niet het geval.

Daarom hebben wij, als bestuur, een vervolg ALV gepland op woensdag 12 mei a.s. om de wijzigingen van de statuten aan de leden voor te leggen en ter stemming te brengen. Volgens de regels van de statuten is het dan niet nodig met 2/3 van de leden aanwezig te zijn, wat niet wil zeggen, dat wij het heel prettig zouden vinden, dat zoveel mogelijk leden (online) aanwezig zijn!

De stukken zijn bij deze uitnodiging gevoegd, zodat jullie ze voor de vergadering kunnen doornemen en eventuele vragen van tevoren door kunnen geven.

De vergadering zal beginnen om 21.00 uur en de link om de vergadering online zal later per mail worden verzonden naar de leden die zich ingeschreven hebben.

Aanmelden

Mocht je moeite hebben met inloggen, lees dan onze Eerste Hulp Bij Inlogproblemen.

Downloads:

Nieuws Overzicht