Aankondiging algemene ledenvergadering 2022

De algemene ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 1 maart 2022.

We zorgen er voor dat deze online bij te wonen is, maar hopen van harte dat we jullie fysiek mogen verwelkomen. De definitieve agenda en stukken zullen te zijner tijd worden verspreid via de website.

Nieuws Overzicht