Aankondiging Enquête Veiligheidscommissie, deel je mening!

MPM wil een vereniging zijn waar iedereen plezierig en veilig kan komen (sporten).


Als net opgerichte veiligheidscommissie houden wij ons bezig met preventie en het maken van afspraken op het gebied van veiligheid. Het is voor ons waardevol om te weten hoe veilig u de atletiekvereniging MPM Hengelo vindt, zodat wij weten waar de verbeterpunten/aanspreekpunten liggen.

U kunt ons hierbij helpen door het invullen van de enquête die u een dezer dagen via de mail ontvangt. Alvast dank voor het invullen!
Nieuws Overzicht