Terugblik ALV

We kijken terug op een geslaagde ALV met een redelijke opkomst. Hieronder een aantal punten die naar voren kwamen tijdens de ALV.

Jubilarissen

Tijdens de ALV zijn er weer een aantal MPM atleten in het zonnetje gezet die een mooi jubileum te vieren hadden.

  • 12,5 jaar lid: Irene den Ouden, Jan van Lanen
  • 25 jaar lid: Geert Linde, Karin de Vries, Henk Koopman, Ceciel Krikhaar, Andre Smink en Dennis de Vries
  • 40 jaar lid: Ronald Rumawatine, Bennie Oude Rengerink

*Er waren nog meer jubilarissen die helaas niet aanwezig konden zijn. 

Mede ter ere van het 40 jaar lidmaadschap, maar ook het vele vrijwilligerswerk voor de vereniging werd Ronald Rumawatine na een unanieme stemming benoemd als erelid

Bestuursbord

In de kantine komt een bord te hangen met foto's van het bestuur, commissies en trainers, deze is momenteel nog niet compleet, maar zal opgehangen wanneer de foto's allemaal gemaakt zijn. 

Bestuur

 

  • Attje Boom was aftredend als secretaris maar is tijdens de ALV unaniem herkozen.
  • Doortjes Scholing is volgend jaar aftredend en niet herkiesbaar. We zoeken een vervanger voor haar als penningmeester.

Website en App

Tijdens de ALV kwam naar voren dat veel het vaak niet meekregen wanneer er wat geplaatst wordt op de website. Als advies werd gegeven om de clubapp te downloaden, hier is het mogelijk om meldingen aan te zetten wanneer er een nieuw bericht of fotoalbum geplaatst wordt. Hier opvolgend de vraag hoe het inloggen op de website en de app in zijn werk gaat. Hiervoor staan er op de website 2 handleidingen uitgewerkt, kijk deze eens goed door. Mocht er iets nog niet lukken of onduidelijk zijn, laat het dan vooral weten: redactie@mpmhengelo.nl 

Eerste Hulp Bij Inlogproblemen · Atletiekvereniging Marathon Pim Mulier uit Hengelo (mpmhengelo.nl)

Hoe download en stel ik de MPM-app in? · Atletiekvereniging Marathon Pim Mulier uit Hengelo (mpmhengelo.nl)

In de bijlage zijn de notulen van de ALV toegevoegd om de rest nog even na te lezen. 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht