Veiligheidscommissie

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn!

MPM wil een vereniging zijn waar iedereen plezierig en veilig kan komen (sporten). Om dit (nog) beter te regelen is er een veiligheidscommissie opgericht. Zij houdt zich actief bezig met preventie en het maken van afspraken op het gebied van veiligheid. Zo weten we allemaal wat we van elkaar mogen verwachten en wat we kunnen doen als het toch mis gaat.

Samen zorgen we dat niemand wordt buitengesloten, gepest of op een manier wordt benaderd die als onprettig wordt ervaren. Als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt durven we elkaar hierop aan te spreken. Daarnaast kijken wij ook kritisch naar de fysieke veiligheid. Denk aan verlichting van kleedkamers en parkeerplaats.

Heb jij opmerkingen/tips? Voel je vrij ze met ons te delen. Alles zal vertrouwelijk worden behandeld. Spreek ons aan op de baan of stuur een mail naar: veiligheidscommissie@mpmhengelo.nl.

Heb jij een serieuze melding dan kun je terecht bij Nico de Buijzer of Allison de Rooy. Zij zijn de VertrouwensContactPersonen van MPM en maken deel uit van de veiligheidscommissie. Je kunt Allison en Nico bereiken via VCP@mpmhengelo.nl. In de mail vertel je niet je hele verhaal. Je geeft alleen aan dat je contact wilt en vermeldt je telefoonnummer. Je wordt dan z.s.m. teruggebeld.