Ingelaste Algemene Ledenvergadering 5 oktober

Op woensdag 5 oktober is er een ingelaste Algemene Ledenvergadering in verband met het kiezen van een nieuwe voorzitter. 

Tijdens deze vergadering zal er een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden, tevens willen we, als bestuur, ook de vacature van vice-voorzitter heel graag vervuld zien worden. Voor de functie van voorzitter heeft zich al een persoon aangemeld, maar het zou mooi zijn als er meerdere leden zich geroepen voelen om zich beschikbaar te stellen voor de functie van (vice)voorzitter.  Als je je geroepen voelt om het bestuur van MPM te helpen uit te breiden, meld je je dan aan door voor 4 oktober a.s. een berichtje te sturen naar secretaris@mpmhengelo.nl.  Hoe dan ook, wij hopen op een grote opkomst van leden tijdens de ALV van 5 oktober a.s.

De agenda en andere documenten zijn te vinden als je inlogt op onze website, onder nieuws.

Nieuws Overzicht