Veilig Sporten bij MPM

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is er een stuk behandeld over de Vertrouwens Contact Personen. Als bestuur vinden wij het van belang dat ook degenen die niet aanwezig waren, hiervan op de hoogte worden gesteld.

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn:

‘Mijn trainer tikt mij altijd even op de billen om aan te geven dat ik uit het startblok moet.’

'Als X met ons wil inlopen zeggen we niks tegen haar. Uiteindelijk gaat ze dan wel alleen lopen.’

‘Die twee jongens roepen vaak vanaf de zijlijn welke meiden een lekkere kont hebben. Iedereen lacht dan.’

‘Als ik na de training naar huis moet, wacht ik altijd tot er ook iemand anders weggaat. Ik ben bang dat X anders weer achter me aankomt.’

Is dit bij MPM gebeurt? Wat denk jij? Wat vind je ervan? Weet je dat sporters hier trauma’s aan over kunnen houden? Weet je dat sommigen hun lidmaatschap opzeggen en niemand weet waarom?

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor. 12% van de sporters krijgt voor het 18e levensjaar te maken met seksuele intimidatie en misbruik. Grensoverschrijdend gedrag gaat niet alleen over seksuele intimidatie, maar ook over o.a. agressie, pesten, uitsluiting en discriminatie. Velen hebben er nooit over gepraat. Je veilig voelen heeft te maken met kunnen zijn wie je bent, te durven zeggen wat je wilt. Maar het gaat ook over praktische zaken. Denk aan kleedkamers zonder inkijk, het dragen van hesjes/lampjes als er in het donker buitenaf wordt gelopen en verlichting in de fietsenstalling.

Samen met jou willen wij MPM (nog) veiliger maken.

Hoe pakken we dat aan?

Er zal een veiligheidscommissie samengesteld worden, ook jij kunt je hiervoor aanmelden. Wat gaan we doen?

Met deze commissie gaan we, aan de hand van de ‘High5’ van Centrum Veilige Sport, aan de slag:

  1. We stellen een visie op voor een bepaalde periode; wat zijn onze kernwaarden
    We benoemen de doelen; wat willen we bereiken. Niet alles zal meteen aangepakt kunnen worden, prioriteiten stellen dus.
  2. We brengen risico’s in kaart en benoemen verbeterpunten.
  3. We zorgen voor bekendheid van het beleid en motiveren leden, trainers etc. om mee te werken.
  4. We gaan afspraken vastleggen/opnieuw bekijken, denk bijvoorbeeld aan de gedragsregels binnen MPM.
  5. We monitoren jaarlijks hoe de maatregelen uitpakken, hoever is het beleid al uitgevoerd en we stellen visie en doelen indien nodig bij.

Hoeveel tijd kost jou dit?

Dat valt reuze mee. We zullen een paar keer per jaar bij elkaar komen en taken verdelen. Je mag zelf aangeven hoeveel je kunt oppakken.

Wie zoeken wij?

Mensen die veiligheid binnen MPM net zo belangrijk vinden als wij. Ervaring en/of kennis is mooi meegenomen, maar geen voorwaarde. Belangrijker is je inzet. Idealiter bestaat de veiligheidsgroep uit een doorsnee van MPM. Dus naast de vertrouwenscontactpersonen: een trainer, baanatleet, wegatleet, jeugdlid, vrijwilliger en een ouder.

Vragen?

Mocht je meer informatie willen dan kun je contact opnemen met Nico of Angelique, de vertrouwenscontactpersonen: vcp@mpmhengelo.nl

Nieuws Overzicht