Algemene Leden Vergadering

In verband met de Coronacrisis is de ALV verplaatst van april naar oktober 2020. De ALV zal nu plaatsvinden op woensdag 21 oktober a.s., aanvang 20.30 uur.

Nieuws Overzicht