Medaillewedstrijd op 5 september bij Sisu gaat ivm corona niet door

Helaas heeft het bestuur van Sisu in verband met corona moeten besluiten om de wedstrijd niet te laten doorgaan.

 Corona-protocollen KNAU

Door de coronacrisis kan een atletiekwedstrijd alleen worden georganiseerd met in acht neming van de relevante KNAU-corona protocollen. Deze geven aan dat als er meer dan 250 bezoekers aanwezig zijn op enig moment het “zware” maatregelenpakket moet worden toegepast en het  bestuur van Sisu is tot de conclusie gekomen dat als deze situatie zich zou voordoen, dat zware pakket dan niet goed en verantwoord te kunnen organiseren. 

Te verwachten aantallen bezoekers

Er zijn een aantal opties bekeken.  Vorig jaar bezochten 180 pupillen (ochtend) en 150 junioren (middag) de 3e medaillewedstrijd, deze aantallen zijn ook nu aangehouden. Voor de opties is alleen gekeken naar het ochtendprogramma waarbij de meeste bezoekers ( deelnemers/ouders/enz) te verwachten zijn, en alle opties blijken ruim boven de 250 bezoekers uit te komen (zware pakket dus nodig)  wat met name een probleem is aan het begin en het  einde als deelnemers en overige bezoekers zich mengen :

Optie 1 : per deelnemer kan één ouder/begeleider  mee. Te verwachten aantal bezoekers (deelnemers, ouders, trainers, jury, wedstrijdmedewerkers, coronamedewerkers) : 330 a 340

Optie 2 : er mogen géén ouders mee alleen als zij nodig zijn als chauffeur. Te verwachten aantal bezoekers (deelnemers, ouders, trainers, jury, wedstrijdmedewerkers, coronamedewerkers) : 270 a 280.

Besluit van bestuur

Het bestuur kan helaas onvoldoende vrijwilligers op de been krijgen om dit zware pakket corona-maatregelen voor te bereiden en op de dag zelf goed uit te voeren en ziet zich dan ook genoodzaakt om de wedstrijd af te blazen.  Daarnaast speelt een (kleinere) rol dat de laatste tijd de corona-problematiek weer oplaait en wij deelnemers en overige bezoekers niet willen blootstellen aan besmettingsrisico’s. Wij zijn ons er van bewust dat voor een grote groep jeugd een sportief dagje uit in het water valt en betreuren dat dan ook zeer.

Wij danken iedereen die tot nog toe betrokken is geweest bij de organisatie of dit had toegezegd voor 5 september hartelijk voor de inzet en wij hopen in 2021  een beroep op U te kunnen doen als er hopelijk weer “normale” tijden aanbreken.

Nieuws Overzicht