Bestuur MPM Hengelo

Een vereniging is natuurlijk een unieke Nederlandse constructie om samen leuke dingen te ondernemen. Een vereniging bestaat voor en door haar leden, maar er zijn altijd een aantal leden nodig die de boel in de gaten houden. Het bestuur van atletiekvereniging Marathon Pim Mulier (MPM Hengelo) bestaat uit het dagelijks bestuur en de afgevaardigden van de commissies die allemaal hun eigen specialiteit hebben. De voorzitters van de commissies zitten in het bestuur.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van MPM bestaat uit drie leden die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Bij MPM kent het algemene bestuur eigenlijk vier taken die worden opgepakt door drie mensen. De voorzitter is onderdeel van het dagelijks bestuur en is degene die de bestuursvergaderingen leidt. Ook de penningmeester, die de financien beheert en momenteel ook de ledenadministratie doet. Dit is momenteel dus een dubbeltaak. Als derde hebben we nog de secretaris, die verantwoordelijk is voor vastlegging van de bestuursvergadering en de eerste contactpersoon is als je van buiten de vereniging communiceert met MPM.

Het dagelijks bestuur houdt ook toezicht op de verschillende commissies die hun plannen en begrotingen moeten laten goedkeuren door het bestuur, zodat ze daarna zelfstandig aan het werk kunnen.

Invulling

Kantinecommissie & Accommodatiecommissie

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het draaiend houden van de kantine. Zo af en toe wordt deze verhuurd, maar als de ouders op de tribune zitten te wachten in de herfst, is een bakje koffie toch ook wel erg lekker.

De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie. Let op, wij zijn niet de eigenaar van het FBK stadion, die is van de gemeente Hengelo. Het beheer gaat dan bijvoorbeeld over afstemming tussen de verschillende partijen die bijvoorbeeld onlangs de toplaag van de atletiekbaan hebben vervangen.

Invulling

Commissie wegwedstrijden

Voor de organisatie van de Woolder Es lopen en de Halve marathon van Hengelo hebben we de commissie wegwedstrijden. Deze evenementen zijn zo groot geworden, dat ze een eigen website hebben gekregen, maar ze worden dus georganiseerd door MPM.

Invulling

Commissie baanwedstrijden

Voor de organisatie van de verschillende baanwedstrijden die we organiseren hebben we een commissie baanwedstrijden. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende competitiewedstrijden die we organiseren, de clubkampioenschappen, maar ook het NK Masters in 2020 en 2021, en het NK Senioren in 2024. 

Invulling

 • Henk Koopman (commissievoorzitter)
 • Ria Rouwet (jurycoördinator
 • Roelof de Vries (tijdwaarneming)
 • Bas Pierik (inschrijfsysteem)
 • Anne Lou Scholten (wedstrijdsecretariaat)
 • Mika Gravenberch (wedstrijdsecretariaat)
 • Erik Nijhof (baanploeg)
 • René van Benthem (baanploeg)

Technische commissie

 De technische commissie is de groep mensen die verantwoordelijk is voor de trainingen die worden gegeven. Hier gaat het bijvoorbeeld veel over de verschillende jaarplannen die de trainers maken voor hun groepen, het niveau van de trainingen en alle zaken waar de trainers tegen aan lopen.

Invulling

 • Renske de Vries (commissievoorzitter, coördinator jeugd en opleidingen)  
 • Chantal Huizing 
 • Thijs Theunissen (coördinator loopgroepen, clinics
 • René van Benthem (materiaal)

Activiteitencommissie

 Wij zijn allemaal ontzettend sportieve mensen die heel graag trainen op de atletiekbaan, maar zo af en toe is het toch ook wel erg leuk om elkaar in een ander daglicht te zien. Daarom hebben we de activiteitencommissie in het leven geroepen. Zij organiseren kampen, leuke activiteiten en vertolken de stem van de atleten richting het bestuur. Veelal wordt dit gedaan door ouders, maar ook de iets oudere atleten zijn van harte welkom om hier eens te komen kletsen.

Invulling

Communicatie- en sponsorcommissie

De titel van deze commissie spreek eigenlijk voor zich. De communicatie- en sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle communicatie en sponsoring van MPM Hengelo. Al de leuke stukjes die je leest na wedstrijden of de social media worden dus door deze groep gemaakt.

Invulling

Veiligheidscommissie

MPM wil een vereniging zijn waar iedereen plezierig en veilig kan komen (sporten). Om dit (nog) beter te regelen is er een veiligheidscommissie opgericht. Zij houdt zich actief bezig met preventie en het maken van afspraken op het gebied van veiligheid. Zo weten we allemaal wat we van elkaar mogen verwachten en wat we kunnen doen als het toch mis gaat.

Invulling