Bestuur MPM Hengelo

Een vereniging is natuurlijk een unieke Nederlandse constructie om samen leuke dingen te ondernemen. Een vereniging bestaat voor en door haar leden, maar er zijn altijd een aantal leden nodig die de boel in de gaten houden. Het bestuur van atletiekvereniging Marathon Pim Mulier (MPM Hengelo) bestaat uit negen leden en zeven commissies die allemaal hun eigen specialiteit hebben. De voorzitters van de commissies zitten in het bestuur.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van MPM bestaat uit drie leden die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Bij MPM kent het algemene bestuur eigenlijk vier taken die worden opgepakt door drie mensen. De voorzitter is onderdeel van het dagelijks bestuur en is degene die de bestuursvergaderingen leidt. Ook de penningmeester, die de financien beheert en momenteel ook de ledenadministratie doet. Dit is momenteel dus een dubbeltaak. Als derde hebben we nog de secretaris, die verantwoordelijk is voor vastlegging van de bestuursvergadering en de eerste contactpersoon is als je van buiten de vereniging communiceert met MPM.

Het dagelijks bestuur houdt ook toezicht op de verschillende commissies die hun plannen en begrotingen moeten laten goedkeuren door het bestuur, zodat ze daarna zelfstandig aan het werk kunnen.

Invulling

 • Roelof de Vries (voorzitter)
 • Doortje Scholing (penningmeester & ledenadminstratie)
 • Susan van Sark (secretaris)

Kantinecommissie & Accommodatiecommissie

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het draaiend houden van de kantine. Zo af en toe wordt deze verhuurd, maar als de ouders op de tribune zitten te wachten in de herfst, is een bakje koffie toch ook wel erg lekker.

De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de accomodatie. Let op, wij zijn niet de eigenaar van het FBK stadion, die is van de gemeente Hengelo. Het beheer gaat dan bijvoorbeeld over afstemming tussen de verschillende partijen die bijvoorbeeld onlangs de toplaag van de atletiekbaan hebben vervangen.

Invulling

 • Bennie Oude Rengerink (commissievoorzitter)

Commissie wegwedstrijden

Voor de organisatie van de Woolder Es lopen en de Halve marathon van Hengelo hebben we de commissie wegwedstrijden. Deze evenementen zijn zo groot geworden, dat ze een eigen website hebben gekregen, maar ze worden dus georganiseerd door MPM.

Invulling

 • Bennie Oude Rengerink (commissievoorzitter)

Commissie baanwedstrijden

Voor de organisatie van de verschillende baanwedstrijden die we organiseren hebben we een commissie baanwedstrijden. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende competitiewedstrijden die we organiseren, de clubkampioenschappen, maar ook het NK Masters dat in 2020 en 2021 naar Hengelo is gehaald.

Invulling

 • Henk Koopman (commissievoorzitter)

Technische commissie

 De technische commissie is de groep mensen die verantwoordelijk is voor de trainingen die worden gegeven. Hier gaat het bijvoorbeeld veel over de verschillende jaarplannen de de trainers maken voor hun groepen, het niveau van de trainingen en alle zaken waar de trainers tegen aan lopen.

Invulling

 •  Jos Bults (commissievoorzitter)

Jeugdcommissie

 Wij zijn allemaal ontzettend sportieve mensen die heel graag trainen op de atletiekbaan, maar zo af en toe is het toch ook wel erg leuk om elkaar in een ander daglicht te zien. Daarom hebben we de jeugdcommissie (en ook de seniorencommissie) in het leven geroepen. Zij organiseren kampen, leuke activiteiten en vertolken de stem van de atleten richting het bestuur. Veelal wordt dit gedaan door ouders, maar ook de iets oudere atleten zijn van harte welkom om hier eens te komen kletsen.

Invulling

 • Niek Wiedemeijer (afgezant in het bestuur)
 • Ferran Ruiz (afgezant in het bestuur)

Seniorencommissie

 De seniorencommissie is er om dezelfde leuke activiteiten te organiseren als de jeugdcommissie doet, alleen hun doelgroep is ietsje ouder. Ook voor onze iets oudere leden worden er dus zo af en toe leuke activiteiten georganiseerd. Zo was er al een filmavond en een pubquiz.

Invulling

 • Irma Koopman (commissievoorzitter)

Communicatie- en sponsorcommissie

De titel van deze commissie spreek eigenlijk voor zich. De communicatie- en sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle communicatie en sponsoring van MPM Hengelo. Al de leuke stukjes die je leest na wedstrijden of de social media worden dus door deze groep gemaakt.

Invulling

 • Aiko Staudt (commissievoorzitter)