Vacatures commissie baanwedstrijden

De Commissie baanwedstrijden is verantwoordelijk voor het organiseren van de baanwedstrijden en om dat te kunnen blijven doen zijn we op zoek naar drie vrijwilligers.

Het gaat om de volgende functies

 • Wedstrijdsecretaris thuiswedstrijden (link)
 • Coördinator baanploeg (link)
 • Medewerker elektronische tijd (link)

Taken Commissie

 • Komt circa zes maal per jaar bijeen; de agenda wordt door de voorzitter vastgesteld en tijdig aan de commissieleden verzonden.
 • Legt jaarlijkse verantwoording af; daartoe stelt zij tijdig het “jaarverslag Commissie Baanwedstrijden“ op, welke tijdens de ALV, als onderdeel van het algemeen jaarverslag aan de orde wordt gesteld.
 • Coördineert en organiseert alle baanwedstrijden namens de vereniging
 • Stelt de baanwedstrijden, welke door MPM georganiseerd worden, vast, rekening houdend met de wedstrijdkalender van de Atletiekunie.
 • Vraagt de baanwedstrijden aan bij Atletiekunie
 • Maakt per baanwedstrijd een financiële begroting
 • Zorgt voor de bezetting en kwalificaties van de jury, zodat de door MPM te organiseren baanwedstrijden juist en volledig kunnen worden georganiseerd
 • Zorgt voor de secretariaatswerkzaamheden tbv baanwedstrijden, zoals inschrijvingen, informeren wedstrijdsecretariaten andere verenigingen en uitslagenverwerkin
 • Zorgt voor vastleggen en inrichten van de benodigde wedstrijd accommodatie
 • Zorgt voor het aanvragen van EHBO, reserveren van het stadion.
 • Verzorgt de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden tijdens wedstrijden (na-inschrijvingen, uitreiken startnummers, inning inschrijfgeld, uitslagverwerking per computer).
 • Verzorgt indien van toepassing het aanschaffen van prijzen/prestatiekaarten/herinneringen.

Doelen commissie

 • Draagt zorg voor de organisatie, coördinatie en evaluatie van de baanwedstrijden
 • Draagt zorg voor een maximale veiligheid tijdens onder haar verantwoordelijkheid georganiseerde baanwedstrijden

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Henk koopman.

 

Nieuws Overzicht